Pomóż swojemu dziecku się rozwijać!

Brainy MindfulnessPlus

Dwa dni po pięć godzin lekcyjnych (45 minut).

Pierwszy rok kursu Brainy składa się z 4 modułów. Każdy moduł rozpoczyna się weekendowymi zajęciami
(sobota – niedziela po 4 godziny), po nich odbywają się raz w tygodniu (wyznaczony dzień) zajęcia trwające 1,5 godziny.

Zajęcia Brainy wpływają u dzieci na poprawę zdolność koncentracji, skupienia i uwagi. Uwagi na tym co jest „tu i teraz” – zasada uważności. Nabyte w Brainy umiejętności dzieci będą potrafiły wykorzystać w codzienności: pracować w skupieniu nawet w hałaśliwym otoczeniu, poprawią swoje relacje z rodziną czy rówieśnikami, radzą sobie w stresujących sytuacjach.

Miesięczne opłacanie 390 zł
miesięcznie
4680 zł
rocznie
Roczne opłacanie 351 zł
miesięcznie
4212 zł
rocznie
Jednorazowa opłata rejestracyjna 180 zł

Zajęcia w Brainy

Sensoplastyka:

 • wspomaga budowanie świadomości ciała i przestrzeni,
 • dba o sprawność ruchową,
 • wspiera rozwój zmysłów,
 • wzmacnia wiarę we własne możliwości,
 • wspiera samodzielność.

Jeśli chcesz rozwijać zmysły oraz kreatywność u swojego dziecka…
… jeśli chcesz aby Twoje dziecko poznawało różne faktury, materiały, zapachy…

Budowanie samodyscypliny, świadomości własnej osoby i organizmu oraz redukowanie stresu. Joga pozwala dzieciom odkrywać siebie oraz uczy jak rozpoznawać i kontrolować emocje.

Dba także o ich rozwój fizyczny, co jest dziś szczególnie istotne – 20 proc. polskich dzieci w wieku szkolnym nie uprawia sportu nawet w ramach zajęć wychowania fizycznego, ponad 30 proc. ma nadwagę, a blisko 80 proc. wady postawy. Sprawmy, by nasze pociechy nie znalazły się w tych statystykach.

Podczas spotkań na warsztatach instruktor stosuje wiedzę z zakresu terapii ręki, świadomie łącząc ceramikę z terapią. Różnorodność mas ceramicznych (m.in. gładka, szamotowa), plastyczność oraz kolorystyka pozwalają na eksperymentowanie z kształtem, fakturą oraz łączeniem z innymi materiałami. Bez skomplikowanych narzędzi i form, a jedynie za pomocą swoich paluszków tworzą się małe arcydzieła. Nie bez przyczyny podczas warsztatów wykorzystujemy elementy terapii ręki, co w znaczny sposób usprawnia małą motorykę, wymusza wykonywanie pewnych czynności, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową i grafomotorykę. Świadomie łączymy zabawę z terapią, a formuła zajęć ceramiki w terapii ręki to proces polisensoryczny – angażuje wszystkie obszary, które zgodnie z teorią integracji sensorycznej są kluczowe dla harmonijnego rozwoju uczestnika zajęć.

Małgosia Choromańska, właścicielka firmy Parolado, pracowni słowa i wyobraźni.
Jej przygoda z ceramiką zaczęła się od zainteresowania i wykształcenia w zupełnie innym kierunku – Gosia jest pedagogiem specjalnym i logopedą. Ucząc się, zdała sobie sprawę, jak ważna w procesie kształtowania mowy u dzieci jest praca rękoma.

Zajęcia rozwijają umiejętności:

 • stosowania odpowiednich ćwiczeń w zależności od odczuwanego dyskomfortu,
 • świadomego radzenia sobie z różnorodnymi dolegliwościami,
 • zarządzania swoją energią.

Korzyści płynące z udziału w zajęciach:

 • pogłębienie wiedzy na temat przyczyn przeciążeń ciała,
 • nauczenie świadomego regenerowania się na poziomie ciała, emocji i umysłu,
 • wzrost dobrostanu, przypływ sił witalnych.

Joanna Jakubik-Hajdukiewicz,

doświadczona instruktorka, absolwentka Studium Psychologicznej Pracy z Grupami, Organizacjami i Społecznościami, instruktor jogi dla dzieci, dorosłych i osób starszych. Absolwentka Podyplomowych Studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Relaksacja i Joga. Autorka wielu książek i artykułów z dziedziny jogi i nauk społecznych.

Warsztaty Joga SPA, Joga przeciwbólowa

Brainy

Metoda Brainy powstała na bazie
najnowszych osiągnięć naukowych:

• Psychologii pozytywnej M. Seligmana,
• Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera,
• Teorii inteligencji społecznej E. Thorndike’a,
• Teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana
• Neuroedukacji R. Bandlera,
• Teorii flow M. Csíkszentmihályi
• Teorii rozwoju systemów wartości (Dynamika Spiralna) C. W. Gravesa,
• Modelu motywacji 3.0 D. Pink’a.