1

Brainy MindfulnessPlus to sprawdzony program zajęć dodatkowych dla Dzieci i koncept wsparcia całej Rodziny.

Wywodzi  się z hinduskiej filozofii koncentracji i uważności i jest rozbudowany o opatentowane japońskie ćwiczenia wzmocnienia zmysłów oraz rozwoju umiejętności poznawczych.

W pełni dopasowany do potrzeb europejskiego odbiorcy, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnych Rodzin.

2

Sensoplastyka®:
● wspomaga budowanie świadomości ciała i przestrzeni,
● dba o sprawność ruchową,
● wspiera rozwój zmysłów,
● wzmacnia wiarę we własne możliwości,
● wspiera samodzielność.

3

Budowanie samodyscypliny, świadomości własnej osoby i organizmu oraz redukowanie stresu. Joga pozwala dzieciom odkrywać siebie oraz uczy jak rozpoznawać i kontrolować emocje. 

Dba także o ich rozwój fizyczny, co jest dziś szczególnie istotne – 20 proc. polskich dzieci w wieku szkolnym nie uprawia sportu nawet w ramach zajęć wychowania fizycznego, ponad 30 proc. ma nadwagę, a blisko 80 proc. wady postawy. Sprawmy, by nasze pociechy
nie znalazły się w tych statystykach.

4

Podczas spotkań na warsztatach instruktor stosuje wiedzę z zakresu terapii ręki, świadomie łącząc ceramikę z terapią. Różnorodność mas ceramicznych (m.in. gładka, szamotowa), plastyczność oraz kolorystyka pozwalają na eksperymentowanie z kształtem, fakturą oraz łączeniem z innymi materiałami. Bez skomplikowanych narzędzi i form, a jedynie za pomocą swoich paluszków tworzą się małe arcydzieła. Nie bez przyczyny podczas warsztatów wykorzystujemy elementy terapii ręki, co w znaczny sposób usprawnia małą motorykę, wymusza wykonywanie pewnych czynności, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową i grafomotorykę…

5

Zajęcia rozwijają umiejętności:
– stosowania odpowiednich ćwiczeń w zależności od odczuwanego dyskomfortu,
– świadomego radzenia sobie z różnorodnymi dolegliwościami,
– zarządzania swoją energią.

Brainy

Metoda Brainy powstała na bazie
najnowszych osiągnięć naukowych:

• Psychologii pozytywnej M. Seligmana,
• Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera,
• Teorii inteligencji społecznej E. Thorndike’a,
• Teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana
• Neuroedukacji R. Bandlera,
• Teorii flow M. Csíkszentmihályi
• Teorii rozwoju systemów wartości (Dynamika Spiralna) C. W. Gravesa,
• Modelu motywacji 3.0 D. Pink’a.