#RodzicewBrainy Wrażliwość

Wrażliwość stanowi sedno emocji, definiuje i leży w samym centrum radości, lęku, żalu, wstydu, rozczarowania, miłości, poczucia przynależności, wdzięczności i kreatywności.
Odsuwając od siebie wrażliwość, zamieniamy rodzicielstwo w zawody, w których bardziej chodzi o to, by coś wiedzieć, udowodnić i zmierzyć niż być. Nie możemy wykorzystywać strachu, wstydu, obwiniania i osądzania w naszym własnym życiu, jeśli chcemy wychować odważne dzieci.
 
Współczucia i poczucia więzi, najważniejsze wartości nadających cel i sens naszemu życiu, można nauczyć się tylko wtedy, jeśli się ich doświadcza. To właśnie w naszych rodzinach mamy szansę po raz pierwszy z nimi się zetknąć.
 
Jak pisze Joseph Chilton Pearce: „To, kim jesteśmy, uczy dziecko więcej niż mówimy, dlatego musimy być takimi, jakimi chcielibyśmy, aby stały się nasze dzieci.” Mimo, że wrażliwość związana z rodzicielstwem jest czasem przerażająca, nie możemy sobie pozwolić na zbrojenie się przeciwko niej ani na odsuwaniu jej od siebie, to nasz najwspanialszy, najżyźniejszy grunt do pielęgnowania wzajemnych więzi, sensu życia i miłości.
👂Dowiedz się jak pracujemy nad rozwojem wiary we własne możliwości u dzieci.
Więcej informacji pod linkiem:
lub
☎️ 510 029 184
Fragmenty tekstu o wrażliwości został zaczerpnięty z książki Brene Brown „Z wielką odwagą.”
Zdjęcie pochodzi ze strony Art is a way of survival
 

Brainy

Metoda Brainy powstała na bazie
najnowszych osiągnięć naukowych:

• Psychologii pozytywnej M. Seligmana,
• Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera,
• Teorii inteligencji społecznej E. Thorndike’a,
• Teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana
• Neuroedukacji R. Bandlera,
• Teorii flow M. Csíkszentmihályi
• Teorii rozwoju systemów wartości (Dynamika Spiralna) C. W. Gravesa,
• Modelu motywacji 3.0 D. Pink’a.