#RodzicewBrainy Wrażliwość
Wrażliwość stanowi sedno emocji, definiuje i leży w samym centrum radości, lęku, żalu, wstydu, rozczarowania, miłości, poczucia przynależności, wdzięczności i kreatywności.