#RodzicewBrainy Trening wizualizacyjny w rozwijaniu uważności🧠💪💚
Wizualizacja to umiejętność wyobrażania sobie rzeczy lub sytuacji, które wydarzyły się w twoim życiu bądź są wytworem fantazji.