Sensoplastyka

raz w miesiącu w czwartki o godzinie 18:00.

Jeśli chcesz rozwijać zmysły oraz kreatywność u swojego dziecka,
jeśli chcesz aby Twoje dziecko poznawało różne faktury, materiały, zapachy.

Pomóż swojemu dziecku rozwijać pełen potencjał.

Dla kogo?

Forma

Prowadząca

Katarzyna Lisiecka absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna. Ma za sobą kilkuletni staż pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Otwarta na potrzeby i oczekiwania dziecka, stawiająca jego dobro ponad wszystko. Z zaangażowaniem budzi w dzieciach ciekawość otaczającym światem, rozwijając w nich jednocześnie twórcze działanie i myślenie. W trosce o wszechstronny rozwój dzieci, nieustannie poszerza swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych kursach i warsztatach metodycznych. Certyfikowany Trener 1 st. Sensoplastyki® , Animator zabaw dziecięcych, Trener Metody Ruchu Rozwijającego. Uważa, że dzieci nigdy nie marnują swojego czasu, nawet gdy myślimy, że nic nie robią. Nieustannie chłoną świat całym sobą i  dlatego powinniśmy mądrze się z nimi bawić, dawać im poczucie bezpieczeństwa, wiarę w siebie oraz odwagę do kreatywnego działania.

Pomóż swojemu dziecku się rozwijać!

Pomóż dziecku łatwiej pokonywać codzienne wyzwania!

Dzieci mierzą się z coraz wyższymi wymaganiami wobec nich. Szkoła, zajęcia dodatkowe, sport – wszędzie tam rośnie poziom trudności. Poza tym, jako rodzice chcemy jak najlepiej dla dzieci, więc staramy się dbać o ich edukację i rozwój. Aby dziecko nie gubiło się w tym wszystkim i nie przytłaczała go presja, potrzebuje skutecznych narzędzi do efektywnej nauki i cieszenia się tym procesem.

Brainy

Metoda Brainy powstała na bazie
najnowszych osiągnięć naukowych:

• Psychologii pozytywnej M. Seligmana,
• Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera,
• Teorii inteligencji społecznej E. Thorndike’a,
• Teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana
• Neuroedukacji R. Bandlera,
• Teorii flow M. Csíkszentmihályi
• Teorii rozwoju systemów wartości (Dynamika Spiralna) C. W. Gravesa,
• Modelu motywacji 3.0 D. Pink’a.