#RodzicewBrainy Psychowzroczność

Ważnymi umiejętnościami, stanowiącymi trzon psychowzroczności, są otwartość, obserwacja i obiektywność. Porównać je można do statywu stabilizującego „obiektyw” psychowzroczności. Bez tych zdolności nasz umysł i przeżycia w nim się pojawiające nie są możliwe do wyraźnej obserwacji, co więcej – bardzo trudno jest się im oprzeć i nie dać się porwać emocjom.
 
Otwartość oznacza zdolność do przyjmowania wszystkiego, co się pojawia w umyśle bez wcześniejszych uprzedzeń i przekonań. Wymaga zrezygnowania z naszych oczekiwań, ograniczających osądów i pozwala na spostrzeganie tego, co do nas dociera w rzeczywistej formie.
Obserwacja pozwala na zauważenie naszych wewnętrznych przeżyć w trakcie doświadczania różnych sytuacji. Oznacza to, że jesteśmy w stanie widzieć siebie jako część większej całości, szerszej perspektywy i jednocześnie zauważać to, co się na bieżąco pojawia w naszym umyśle.
Obiektywność to umiejętność dopuszczania do siebie uczuć i myśli przy jednoczesnym pamiętaniu, że są one jedynie „wytworami” naszego umysłu, a nie ostateczną rzeczywistością. Dodatkowo, pozwala zauważyć, że nasze wewnętrzne przeżycia są ograniczone w czasie – mijają i nie stanowią istoty naszej tożsamości. Słowem – nasze przeżycia są tylko przeżyciami, a nie nami. Obiektywność jest ważną umiejętnością umożliwiającą zbudowanie dystansu do doświadczanych emocji.
 
Zdjęcie pochodzi ze strony Art is a way of survival

Brainy

Metoda Brainy powstała na bazie
najnowszych osiągnięć naukowych:

• Psychologii pozytywnej M. Seligmana,
• Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera,
• Teorii inteligencji społecznej E. Thorndike’a,
• Teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana
• Neuroedukacji R. Bandlera,
• Teorii flow M. Csíkszentmihályi
• Teorii rozwoju systemów wartości (Dynamika Spiralna) C. W. Gravesa,
• Modelu motywacji 3.0 D. Pink’a.