Mocna Psychika. Lepszy Umysł – warsztaty Brainy dla Dzieci

Weekendowe warsztaty Brainy

Podczas wyciszenia dzieci ćwiczą z zasłoniętymi oczami, wykorzystują inne zmysły niż zmysł wzroku takie jak zmysł dotyku, węchu, słuchu itd. koncentrują się i dzięki temu potrafią rozpoznać kolor czy kształt zawarty na karcie.
Jest to jedno z naszych ćwiczeń pomagających w pracy nad koncentracją u dzieci.
W Brainy wykonywane są również ćwiczenia fizyczne, polegające na ćwiczeniu koordynacji ruchowej (ruchy naprzemienne, elementy kinezjologii edukacyjnej), dzięki temu dzieci nabywają świadomość swojego ciała, ruchów, uczą się kontrolować swoje ruchy, uczą się planować ruch, który mają wykonać.
Ponadto ćwiczenia w Brainy pomagają dzieciom w podbudowaniu ich samooceny – dzieci potrafią wykonać ćwiczenia, których inne dzieci nie potrafią (np. rozpoznają kolory kart za pomocą innych zmysłów niż wzrok).
Dzieci uczestniczą w warsztatach 1 modułu kursu Brainy, zajęciach aktywacyjnych. Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę. Trwają od godziny 10.00 do godziny 14.00, po ich zakończeniu podejmowana jest wspólna decyzja dziecko-rodzic o uczestniczeniu w pełnym kursie Brainy.

Startujemy już od 31 sierpnia!

Brainy

Metoda Brainy powstała na bazie
najnowszych osiągnięć naukowych:

• Psychologii pozytywnej M. Seligmana,
• Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera,
• Teorii inteligencji społecznej E. Thorndike’a,
• Teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana
• Neuroedukacji R. Bandlera,
• Teorii flow M. Csíkszentmihályi
• Teorii rozwoju systemów wartości (Dynamika Spiralna) C. W. Gravesa,
• Modelu motywacji 3.0 D. Pink’a.