Brainy Poznań Malta

#RodzicewBrainy Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus „twórczy”) – proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami.

Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

#RodzicewBrainy Psychowzroczność

Ważnymi umiejętnościami, stanowiącymi trzon psychowzroczności, są otwartość, obserwacja i obiektywność. Porównać je można do statywu stabilizującego „obiektyw” psychowzroczności. Bez tych zdolności nasz umysł i przeżycia w nim się pojawiające nie są możliwe do wyraźnej obserwacji, co więcej – bardzo trudno jest się im oprzeć i nie dać się porwać emocjom.

#RodzicewBrainy Bycie zaangażowanym

Początek badań nad zaangażowaniem zawdzięczamy emerytowanemu dziś profesorowi Uniwersytetu Chicagowskiego (węgierskiego pochodzenia) – Mihalyowi Csikszentmihalyiaemu.
Po latach testów i przeprowadzeniu tysięcy wywiadów z ludźmi na całym świecie opisał tzw. stan flow, który opisuje w swojej książce „Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia”; definiuje go jako „stan, kiedy człowiek jest tak pogrążony w swoim zajęciu, że nic innego nie ma znaczenia”.

Brainy

Metoda Brainy powstała na bazie
najnowszych osiągnięć naukowych:

• Psychologii pozytywnej M. Seligmana,
• Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera,
• Teorii inteligencji społecznej E. Thorndike’a,
• Teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana
• Neuroedukacji R. Bandlera,
• Teorii flow M. Csíkszentmihályi
• Teorii rozwoju systemów wartości (Dynamika Spiralna) C. W. Gravesa,
• Modelu motywacji 3.0 D. Pink’a.