ต้นทุนค่าแรงของอาคารในปัจจุบันต่อตารางเมตรในแอฟริกาใต้