รูปแบบใดที่ถูกเลือกสำหรับการบดด้วยความชันของถ่านหินตันต่อชั่วโมง