อะไรคือคุณสมบัติของคั้นมือถือแบบตีนตะขาบที่ได้ถูกทุบตัว