งานติดตั้งยิปซั่มสำหรับออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียในนิวซีแลนด์