การประมวลผลแร่ออกแบบมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพเครื่องโรงงานลูก