สโลแกนด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมในภาษาฮินดีโปสเตอร์