ค้นหาการขุดทองและเพชรในแอฟริกาใต้ในศตวรรษที่สิบเก้า