แผนภาพแสดงวิธีการที่ถ่านหินที่ถูกบดเข้าสู่หม้อไอน้ำหลังจากโรงสีในโรงไฟฟ้า