โรงงานโดยตรงขายเส้นทางประเภทถนนยางมะตอยแตกเครื่องปิดผนึก