วิธีการคำนวณมอเตอร์ครัชที่จะใช้ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า